Sekcia pre poradcov Online access

FlexMax Konto je flexibilný investičný program poskytujúci maximálnu mieru investičnej slobody a flexibility na vytvorenie výnosov potrebných na realizáciu Vašich budúcich plánov a potrieb.

Úvod

Aby ste se stali úspešnými investormi na finančných trhoch nepotrebujete nevyhnutne vlastniť obrovský majetok. Efektívne zhodnocovať svoje peňažné prostriedky prostredníctvom kapitálových trhov môže v rámci produktu FlexMax Konto ktokoľvek bez ohľadu na vek, spoločenské postavenie, či zdravotný stav.

K dosiahnutiu vytýčených investičných cieľov - napr. štúdium detí, nové auto, dovolenka, nové bývanie alebo finančné zabezpečenie v dôchodku, sú dôležité predovšetkým tieto základné predpoklady: zodpovedne zostavený finančný plán, disciplína, čas a pravidelnosť.

FlexMax Konto = Flexibilita v investovaní

© 2022 International Investment Platform, o.c.p., a.s.