Sekcia pre poradcov Online access

FlexMax Konto je flexibilný investičný program poskytujúci maximálnu mieru investičnej slobody a flexibility na vytvorenie výnosov potrebných na realizáciu Vašich budúcich plánov a potrieb.

Tvorba portfólia

Poznajte sami seba

Prvým krokom pri príprave portfólia je dôkladná osobná analýza - identifikácia investičných cieľov, stanovenie rizikového profilu a časového horizontu. S finančnou analýzou Vám určite pomôže aj finančný poradca.

Vyberte vhodné aktíva a diverzifikujte svoje portfólio

Rozhodujúcím faktorom budúceho úspechu je voľba vhodných investičných nástrojov zodpovedajúcích Vášmu rizikovému profilu a široká diverzifikácia naprieč jednotlivými triedami aktív.

Investujte pravidelne a dlhodobo

Aj menšie sumy investované pravidelne môžu spôsobiť veľký rozdiel vo výkonnosti v dlhodobom horizonte. Disciplína je kľúčom k úspechu. Investujte dlhodobo.

Pravidelná kontrola

Svoje portfólio sledujte minimálne raz ročne. Kontrolujte, či zloženie Vášho portfólia stále zodpovedá Vašim cieľom a aktuálnemu rizikovému profilu. Pokiaľ je potrebné, upravte zloženie Vášho portfólia.

Kedy začať?

Nie je dôležité koľko, ale začať včas.

Jedným z najdôležitejších spojencoch pre každého investora je čas. Dlhodobý investičný horizont Vám pomôže znížiť riziko kolísavosti finančných trhov. Čím dlhšie necháte svoje prostriedky aktívne pracovať na kapitálových trhoch, tým viac sa Vám tiež podarí ovládnuť efekt zloženého úročenia vo svoj prospech. Nikdy nie je začať neskoro. Najdôležitejšie zo všetkého je, rozhodnúť sa.

kedy-zacat

Pravidelné investovanie je ako snehová guľa, ktorú pustíte z kopca. Čím dlhší bude kopec, tým väčšiu guľu môžete nájsť na jeho úpätí.

© 2019 Cornhill Management